Za roditelje

Dragi Roditelji,

Pred Vama su osnovne informacije o Vašim pravima i obvezama u našem Centru. Nadamo se da će Vam koristiti.

Prava roditelja

 • Uvažavanje mišljenja
 • Informiranje o ciljevima govorne terapije i ostvarenim rezultatima
 • Savjetovanje roditelja o načinima poticanja jezično-govornog razvoja u obiteljskom okružju
 • Uvažavanje sudjelovanja u terapijskom procesu
 • Povjerenje u informiranost o djetetu
 • U slučaju emocionalnih odstupanja djeteta pružanje kontinuirane psihološke pomoći djeci i roditeljima pri našem Centru

Koje su moje obveze kao roditelja djeteta korisnika rehabilitacijskih postupaka u centru?

Potrebno je priložiti medicinsku dokumentaciju djeteta koju posjedujem na uvid i korištenje i to kroz čitav vremenski period rehabilitacije (npr. ako je Vaše dijete bilo na kontroli sluha, neuropedijatrijskom, psihološkom.psihijatrijskom ili sl, tretmanu).

Redovito pohađati konzultacije s terapeutom

 • Jednom u dva mjeseca doći na konzultacije timu stručnjaka koji radi s Vašim djetetom
 • Pravovremeno obavijestiti o svim promjenama u životu djeteta koje mogu utjecati na uspješnost rehabilitacije (smrt u obitelji, razvod, prometna nesreća, bolest i sl.)
 • Na rehabilitaciju dolaziti redovito i na vrijeme
 • Ukoliko će Vaše dijete izbivati s rehabilitacije dužni ste o tome obavijestiti Centar (čak i ako Vas neće biti samo jedan dan).
 • Ako Vas na rehabilitaciji nema tri puta za redom, a da o razlozima niste obavijestili Centar, Vaši termini za rehabilitaciju ustupit će se drugom djetetu, a Vi ćete morati čekati na nove slobodne termine
 • Ukoliko je Vaše dijete uključeno u još neke oblike rehabilitacije izvan Centra dužni ste nas o tome obavijestiti

Centar se bavi:

 • individualnom i grupnom (re)habilitacijom djece oštećena sluha (dob od rođenja pa do završetka školovanja)
 • individualnom i grupnom (re)habilitacijom djece s govorno-jezičnim teškoćama od treće godine života do polaska u prvi razred O.Š.
 • individualnom (re)habilitacijom djece s oštećenjem sluha i dodatnim teškoćama
 • individualnom psihosocijalnom podrškom u obitelji
 • integracijom i praćenjem korisnika u redovnim vrtićima i školama
 • glazbenom terapijom
 • savjetovanjem roditelja i ostalih članova zajednice uključenih u odgojno obrazovne procese navedenih populacija, ali i u svakodnevni život

Napomene!

Centar nema djelatnost za rehabilitaciju djece s dodatnim razvojnim teškoćama (poremećaji iz spektra autizma, intelektualne teškoće, poremećaji u ponašanju i sl.) pa se navedene populacije upućuju adekvatnim stručnjacima.

Ustrojstvo rada i djelatnici centra

Dnevni centar za rehabilitaciju «Slava Raškaj», Rijeka svoju djelatnost provodi kroz:

Odsjek za rehabilitaciju djece oštećena sluha

Djelatnici odsjeka za rehabilitaciju djece s oštećenjem sluha su:

 • Rosanda Marin, mag.educ.rehab. - rehabilitator (Tel: 051/677-068)
 • Vali Ferković Krapić, prof. psiholog - psiholog; (Tel. 051/688-552)
 • Martina Stilin, prof fonetičar -  rehabilitator; (Tel: 051/688-556)
 • Margareta Peteš, mag. logopedije – rehabilitator slušanja; (Tel: 051/688-550)
 • Kristina Jožanc Majer, mag.educ.rehab. - rehabilitator; (Tel: 051/ 688-554)
 • Martina Šarić Mičić mag.act.soc. - socijalni radnik; (Mob: 099/487-79-81)

Odsjek za rehabilitaciju djece s govorno-jezičnim teškoćama

Djelatnici odsjeka za rehabilitaciju djece s govorno-jezičnim teškoćama su:

 • Marina Juričević, mag. logopedije - logoped; (Tel: 051/688-551)
 • Dubravka Pezo Vidović, prof. logopedije - logoped; (Tel: 051/678-220)
 • Claudia Cvečić Štimac, prof. psiholog - psiholog; (Tel: 051/688-555)  
 • Ana Fantin, mag. logopedije – logoped
 • Marta Madej, prof.psiholog- rehabilitator; ( Tel: 051 688-553)
 • Martina Šarić Mičić mag.act.soc. - socijalni radnik; (Mob: 099/487-79-81)

Rehabilitacija gluhoslijepe djece

Djelatnica za rehabilitaciju gluhoslijepe djece:

 • Claudia Cvečić Štimac, dipl. psiholog - rehabilitator za djecu s oštećenjem sluha i vida; (Tel: 051/688-555)

Vaše dijete će biti uključeno u adekvatne rehabilitacijske postupke ovisno o njegovom slušnom i govorno-jezičnom statusu.

Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka

Dječji rad

Mire Radune Ban 14, Rijeka
slavaraskajrijeka1@gmail.com

Kontakt
Tel: 051/677-127
Fax: 051/677-076