Zaštita privatnosti

Dnevni centar za rehabilitaciju „Slava Raškaj“ Rijeka (u daljnjem tekstu: Centar), kao voditelj obrade osobnih podataka, prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u daljnjem tekstu: Uredba).

Centar je odgovoran za osiguranje adekvatne zaštite obrade osobnih podataka svakog pojedinca, te su svi podaci i dokumentacija zaštićeni sukladno Pravilniku o sigurnosti informacijskog sustava.

Podaci se koriste isključivo u cilju obavljanja osnovne djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju „Slava Raškaj“ Rijeka i ne prikupljaju se u druge svrhe.

Ako imate bilo kakav upit o tome kako Centar koristi Vaše osobne podatke ili želite uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, možete se obratiti direktno na email: slavaraskajrijeka1@gmail.com.
Nakon što nesporno utvrdimo Vaš identitet (uvidom u dokument s Vašom slikom ili presliku dokumenta s vlastoručnim potpisom, u slučaju da zahtjev šaljete putem emaila) Centar će u najkraćem roku, odgovoriti na Vaš zahtjev, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka

Dječji rad

Mire Radune Ban 14, Rijeka
slavaraskajrijeka1@gmail.com

Kontakt
Tel: 051/677-127
Fax: 051/677-076