Povijest Slave Raškaj

Dnevni centar za rehabilitaciju „Slava Raškaj“ Rijeka utemeljen je 17.12.1954. g. kao Škola (i dom) učenika u privredi za gluhu omladinu. Uz školski program učenici su se obrazovali za zanimanja: tehnički crtač, bravar, autolimar, autolakirer, knjigoveža, krojač i slastičar. Do 1993.g. kada su zbog rata i raspada bivše države škola i dom zatvoreni, srednjoškolsko obrazovanje i profesionalno osposobljavanje stekla su 544 slušno oštećena učenika.

Kako se mijenjao pristup obrazovanju i rehabilitaciji osoba oštećena sluha, proizašla je potreba i zaključak da je neophodno započeti s (re)habilitacijom predškolske slušno oštećene djece. Zato se 1991. g. otvara Odjel za rehabilitaciju predškolske djece oštećena sluha. Dvije godine poslije, Ustanova proširuje svoju djelatnost i otvara Odjel za djecu s glasovno-govornim poremećajima.

Danas je Dnevni centar „Slava Raškaj“ Rijeka ustanova s 25-godišnjim iskustvom u provođenju programa (re)habilitacije i integracije slušno oštećene djece i mladih i djece s govorno-jezičnim teškoćama. U Centru radi 13 visokoobrazovanih stručnjaka iz područja logopedije, defektologije-audiorehabilitacije, fonetike i psihologije po Verbotonalnoj metodi (VT).

Prošlost, sadašnjost i budućnost rada Centra je omogućiti svakom djetetu oštećena sluha i govora pravo na kvalitetnu (re)habilitaciju od najranije dobi da bi se uspješno integrirali u vršnjačke grupe i postali ravnopravni članovi zajednice i društva u cjelini.

Foto galerija

Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka

Dječji rad

Mire Radune Ban 14, Rijeka
slavaraskajrijeka1@gmail.com

Kontakt
Tel: 051/677-127
Fax: 051/677-076