Gorski kotar – suradnja s logopedom Centra Slava Raškaj Rijeka

U svibnju 2015.g. započelo je pružanje logopedskih usluga za područje Gorskog kotara, sa sjedištem u Općini Mrkopalj, kroz projekt koji je financirala Primorsko-goranska županija. Rad se provodio u prostorima O.Š. Mrkopalj, u trajanju od 8 školskih sati jedanput tjedno, od svibnja do prosinca 2015. g.

Rad logopeda na području Gorskog kotara obuhvaćao je prevenciju, dijagnostiku i rehabilitaciju smetnji govora te poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije kod djece predškolske i školske dobi.

Uloga logopeda bila je da:

  • potiče i/ili ubrzava razvoj govora,
  • pomaže u prevladavanju jezičnih teškoća,
  • da radi s korisnicima na problematici teškoća čitanja, pisanja i učenja,
  • uz savjetodavni rad s roditeljima, nastavnicima i stručnim suradnicima

Vrsta teškoća obuhvaćala je:

  • raznolik spektar – jezične, komunikacijske i artikulacijske teškoće;
  • usporen i nedovoljno razvijen govor;
  • poremećaji iz autističnog spektra;
  • višestruke teškoće, itd.

Obuhvaćena područja bila su Mrkopalj, Lokve, Fužine, Delnice, Brod Moravice, Brod na Kupi, uz ostala okolna mjesta.

Ostvarena je suradnja s pojedinim odgajateljima, nastavnicima i ponajviše psihologom, uz podršku ostalih zaposlenika O.Š. Mrkopalj.

Već je i u ovom kratkom razdoblju djelovanja logopeda na području Gorskog kotara dodatno potvrđena velika potreba za stručnim kadrom i nedostatak istoga, stoga je od iznimne važnosti provoditi radionice i savjetovanja za roditelje i stručnjake s područja Gorskog kotara kako bi se rana intervencija provodila na kvalitetan način, te kako bi se dodatno educiralo i osvijestilo o sve češćim govorno-jezičnim i komunikacijskim teškoćama kod predškolske i školske djece.

Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka

Dječji rad

Mire Radune Ban 14, Rijeka
slavaraskajrijeka1@gmail.com

Kontakt
Tel: 051/677-127
Fax: 051/677-076