Sportske igre

Riječke sportske igre za djecu s teškoćama u razvoju – „iGRE!“ pokrenute su 2009. godine u organizaciji
Grada Rijeke (projekt Rijeka Zdravi grad) i Društva sportske rekreacije „Carolina 3,2,1“.

Održavaju se svake godine u travnju u Dvorani mladosti na Trsatu.
Sportske igre uključuju elemente košarke, nogometa, kuglanja, boćanja, trčanja i elemente sportskog poligona.

Ove godine su održane sedme sportske igre (27. travnja 2015.) na kojima su naši korisnici osvojili brojne medalje, družili se s vršnjacima iz ostalih škola i ustanova te u sportskom duhu predstavili Centar.

Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka

Dječji rad

Mire Radune Ban 14, Rijeka
slavaraskajrijeka1@gmail.com

Kontakt
Tel: 051/677-127
Fax: 051/677-076