Plesna radionica

Rusi Yosifov je plesač i plesni edukator s višegodišnjim iskustvom u radu s djecom s poteškoćama u razvoju, te kao voditelj plesne terapije surađuje s COO Slava Raškaj u Zagrebu.

Podučava na principima integracijsko-procesne metode, te surađuje s psiholozima, pedagozima, defektolozima, roditeljima i rehabilitatorima kako bi djeca s određenim poteškoćama iz plesa izvukla svoj maksimum, rasla i napredovala. 

Plesna se terapija odvija u krugu koji simbolizira jednakost svih članova, te u kojem se gradi podržavajuća i poticajna atmosfera kako bi se svako dijete opustilo, ali i brže i kvalitetnije učilo, razvijalo i komuniciralo kroz ples i pokret. Time se ostvaruju brojne kako fizičke, tako i psiho-emocionalne i psiho-socijalne dobrobiti.

U nasim plesnim satovima prvenstveno se približavamo jedni drugima. Svatko ima priliku slobodno pomaknuti svoje tijelo u smjeru koji mu paše, uz podršku cijele grupe. Motiviramo se, igramo se, vrištimo, tapšamo koljena i plješćemo s rukama. Nastojimo cijelo vrijeme biti zajedno i pružiti si međusobno zadovoljstvo pokretom i osmjehom.

Foto galerija

Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka

Dječji rad

Mire Radune Ban 14, Rijeka
slavaraskajrijeka1@gmail.com

Kontakt
Tel: 051/677-127
Fax: 051/677-076