Projekt rane intervencije

Naša ustanova od jeseni 2014 godine pruža i dvije nove usluge:

  • usluge individualne psihosocijalne podrške u obitelji  
  • usluge rane intervencije u obitelji (patronaža)

Usluge pruža edukator rehabilitator koji nudi stručnu potporu obitelji i djetetu kod kuće. Radi se o individualnom programu rada i realiziraju se zadaci u obiteljskom okruženju putem prirodnih situacija.

Do sada (svibanj 2016) spomenutim uslugama obuhvaćeno je četvero korisnika . Korisnici navedenih usluga su djeca sa višestrukim teškoćama u razvoju (primarno oštećenje sluha uz pridružene teškoće).

Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka

Dječji rad

Mire Radune Ban 14, Rijeka
slavaraskajrijeka1@gmail.com

Kontakt
Tel: 051/677-127
Fax: 051/677-076