Donacije

Veliko hvala svim Donatorima koji su pridonijeli poboljšanju kvalitete rada sa djecom i roditeljima.

 

 • Izrada web stranice, opremanje informatičke radionice za korisnike - organizator i donator:


 • Donatori:
            

 • Donatori
        TEH PROJEKT ELEKTROTEHNIKA Rijeka

 • Donatori – kupnja Behringer aparata:
      

 • Sponzor u opremanju sobe za senzornu integraciju:


 • Kupnja logopedskog aparata i klima uređaja:


 • Financiranje radnog mjesta logopeda za 2013.g:


 • Kupnja logopedskog aparata: 

   

 

Žiro račun za donacije: HR7823900011100019110

Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka

Dječji rad

Mire Radune Ban 14, Rijeka
slavaraskajrijeka1@gmail.com

Kontakt
Tel: 051/677-127
Fax: 051/677-076