O nama

Centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka ustanova je socijalne skrbi čije su primarne djelatnosti:

 • Rehabilitacija djece s oštećenjem sluha
 • Rehabilitacija djece s usporenim razvojem govora

Rehabilitacija se vrši individualno i grupno.

Uz navedenu rehabilitaciju, "Slava Raškaj" svojim korisnicima pruža i usluge psihološke pomoći i podrške te glazbenu terapiju.

 

Koje usluge pružamo?

 • Usluga poludnevnog boravka
 • Usluga individualne psihosocijalne podrške u Centru
 • Usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji
 • Usluge grupne psihosocijalne podrške u Centru
 • Usluga rane intervencije
 • Usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
 • Usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji

Tko radi u našem centru?

 • logopedi
 • psiholozi
 • glazbeni terapeut
 • fonetičari
 • edukatori-rehabilitatori

Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka

Dječji rad

Mire Radune Ban 14, Rijeka
slavaraskajrijeka1@gmail.com

Kontakt
Tel: 051/677-127
Fax: 051/677-076