Glazbene stimulacije

Glazbene stimulacije su program koji se provodi u našem Centru od 2006. godine i koji je namijenjen djeci predškolskoga uzrasta s oštećenjima sluha te govorno-jezičnim teškoćama.

Također, glazbene stimulacije su dio programa Rane intervencije koji je pokrenut 2013. godine, a sastoji se od tima koji čine audiorehabilitator, psiholog te glazbeni rehabilitator te je namijenjen djeci kojoj je utvrđeno oštećenje sluha, a u dobi su od 0-3 godine.

Glazbene stimulacije se provode s ciljem da se preko glazbenih vrijednosti, koje čine osnovne strukture govora (ritam, melodija, tempo, pauza, dinamika), omogući djetetu oštećena sluha i djetetu s govorno-jezičnim teškoćama produkcija govora sa svim njegovim strukturalnim faktorima.

Glazbene stimulacije se provode kao dio grupne i individualne terapije.

Program se provodi uz financijsku potporu Grada Rijeke, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života.

Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka

Dječji rad

Mire Radune Ban 14, Rijeka
slavaraskajrijeka1@gmail.com

Kontakt
Tel: 051/677-127
Fax: 051/677-076