Procedura prijama korisnika

  1. Obratite nam se na broj telefona: +385 (0)51 677 127 i/ili e-mail prijemkorisnika@gmail.com i dogovorit ćete dolazak kod ravnateljice i Komisije za prijem i otpust korisnika.
  2. Na Komisiju za prijem i otpust korisnika dolazite s djetetom i potrebnom medicinskom dokumentacijom, ovisno o vrsti teškoće zbog koje dolazite:
    a) govorno-jezične teškoće: nalaz logopeda i nalaz psihologa
    b) oštećenje sluha: audiološki nalaz i ostala dokumentacija kojom raspolažete.
  3. Nakon opservacije djeteta i uvida u medicinsku dokumentaciju kroz postupak Prijemne komisije, u dogledno vrijeme ćete dobiti informaciju možemo li Vašem djetetu ponuditi adekvatan oblik rehabilitacije i ako možemo, koji će to oblik rehabilitacije biti.
  4. Nakon toga obavještavamo nadležni Centar za socijalnu skrb sa zahtjevom za pokretanje postupka izdavanja Rješenja, temeljem kojeg dijete stječe pravo na rehabilitaciju u našem Centru.
  5. Ako nismo u mogućnosti pružiti odgovarajući oblik rehabilitacije za Vaše dijete, nastojat ćemo Vas uputiti na pravu adresu, bilo da se radi o ustanovi ili udruzi.

Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka

Dječji rad

Mire Radune Ban 14, Rijeka
slavaraskajrijeka1@gmail.com

Kontakt
Tel: 051/677-127
Fax: 051/677-076