Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka

Dječji rad

Mire Radune Ban 14, Rijeka
slavaraskajrijeka1@gmail.com

Kontakt
Tel: 051/677-127
Fax: 051/677-076

Novosti

Natječaj za zapošljavanje

03.06.2019.
Pripravnik na puno radno vrijeme, jedan izvršitelj (m/ž)
- logoped/inja

Pripravnik na puno radno vrijeme, jedan izvršitelj (m/ž)
- socijalni radnik/ica
News