Novosti

Svečano otvaranje novih prostora

14.05.2013.

U Dnevnom centru za rehabilitaciju "Slava Raškaj" u Rijeci svečano su otvoreni novi prostori na 3. katu. Tu se nalazi soba za grupnu rehabilitaciju govorno-jezičnih poremećaja, soba za senzornu integraciju, soba za glazbenu terapiju i multisenzorna soba.

U Dnevnom centru za rehabilitaciju „Slava Raškaj“ u Rijeci svečano su otvoreni novi prostori na 3. katu. Tu se nalazi soba za grupnu rehabilitaciju govorno-jezičnih poremećaja, soba za senzornu integraciju, soba za glazbenu terapiju i multisenzorna soba. Prije osam mjeseci obratili smo se za pomoć za uređenje prostora, čemu su se odazvali Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, INA d.d., gradovi i općine „Riječkog prstena“, dm-drogerie markt, Zajednica Crvenog križa PGŽ, Radmont d.o.o., Istarska županija, Lay-Z d.o.o., Gambit instalacije d.o.o. i Građevinski obrt Šimić te dali svoj doprinos u vidu radova ili sredstava. Uređenjem trećeg kata Dnevni centar dobio je više sadržaja za korisnike koji će doprinijeti njihovoj boljoj rehabilitaciji. Na katu je uvedeno centralno grijanje i hlađenje, a sobe su lijepo uređene i većinom opremljene. Tu se nalaze sobe za grupnu rehabilitaciju govorno-jezičnih poremećaja, soba za senzornu integraciju te soba za glazbenu terapiju. Uređenje multisenzorne sobe još je u tijeku, a ovisi o sredstvima. U prigodnom programu nastupili su korisnici Centra s točkom koju će izvesti na Festivalu proljeća 16. svibnja 2013. u Centru za rehabilitaciju.