Novosti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO LOGOPED PRIPRAVNIK

20.09.2023.

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 132-03/23-01/01, URBROJ: 524-08-01-02/1-23-3 od 9. svibnja 2023. godine, članka 30. Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju „Slava Raškaj“ Rijeka (dalje u tekstu: Centar), a u vezi s člankom 3. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova , ravnateljica Dnevnog centra za rehabilitaciju „Slava Raškaj“ objavljuje

NATJEČAJ

za prijem pripravnika u svezi provedbe mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za pripravništvom u javnim službama za slijedeće radno mjesto:

1. 1. Logoped-pripravnik-1 izvršiteljica/izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme

 
VIŠE o natječaju >>