Novosti

NATJEČAJ za radno mjesto Voditeljica/voditelj financijsko-računovodstvenih poslova

10.02.2021.

Na temelju članka 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), članka 16. st. 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18), članka 31. Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju „Slava Raškaj“ Rijeka, i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/20-02/1, URBROJ: 524-04-3-1-2/2-21-249 od 13.01.2021. godine, Dnevni centar za rehabilitaciju „Slava Raškaj“ Rijeka objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto Voditeljica/voditelj financijsko-računovodstvenih poslova

neodređeno puno radno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseca – 1 izvršiteljica/izvršitelj

 

 Više o natječaju >>