Novosti

Plesne radionice

11.10.2016.

Od listopada 2016. g. u DCZR „Slava Raškaj“ Rijeka svim našim slušno oštećenim i govorno-jezičnim korisnicima ponuđena je plesna terapija koju vodi educirani plesni terapeut Rusi Yosifov dva puta mjesečno. Terapija se odvija u dvije grupe- mlađa i starija. Dosad su održane tri plesne terapije, a kako to izgleda možete vidjeti u našoj galeriji slika.