Novosti

Supervizija Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora –Suvag, Zagreb našim djelatnicima

30.11.2015.

S ciljem unapređenja kvalitete rada s djecom s oštećenjem sluha i govorno-jezičnim odstupanjima pod mentorstvom stručnih djelatnika Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG-Zagreb naši djelatnici su se upoznali s novitetima u pružanju rehabilitacijskih usluga koji će svakako unaprijediti kvalitetu rada našeg Centra.

Stručno usavršavanje odvijalo se u tri ciklusa od travnja do studenog 2015.godine.Od samog početka našeg djelovanja usmjereni smo na kvalitetu i ciljeve rehabilitacije stoga planiramo i nastavak stručnog usavršavanja.